Promenite način na koji ste reklamirali Vaš proizvod, ​​uvođenjem Balona u strategiju reklamiranja Vašeg biznisa. Nalepite brend ili proizvod Vaše kompanije na bočni deo balona!

Tokom leta, prosečni balon prelazi od 6 do 9 milja u Srbiji. Logo vašeg proizvoda omotan na bočnoj strani balona, putujući kroz nebo, stvoriće pogled koji gledaoci odozdo neće zaboraviti. Promocija i marketing balonom je mnogo bolja od tradicionalnih reklama i mi Vam omogućavamo da je odmah postavite.

Želite li da razgovaramo o reklami?? Ovo nije tabla podignuta pored autoputa - možete leteti svojim balonom na bilo koje mesto u zemlji, omogućavajući svima u Srbiji šansu da vide Vašu reklamu okačenu na balonu. Ako želite da svoje reklamne inicijative podignete na nove visine, pozovite Balonare Srbija na 065-80-39-087 i pomoći ćemo Vam da razvijete posao!

Kontaktirajte nas sada >>

Baloni na topao vazduh Srbija, Voznja balonom Srbija, Festivali balonara srbija, Poklon voznje balonari, Venčanje, Sertifikati za vožnju balonom Balonara Srbija, Letenje Balonom na topao vazduh